Թեստ 1

Որն է լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքի ճիշտ ձևակերպումը

Համասեռ միջավարյում լույսը տարածվում է ուղղագիծ

Վակուումում լույսը տարածվում է ուղղագիծ

Հարց 2

Ա-բ և գ-դ

Հարց 3

Հարց 4

Անդրադարձումը կոչվում է հայելային, եթե մակերևույթի վրա ընկնող զուգահեռ ճառագայթների փունջը անդրադառնում է զուգահեռ փնջի տեսքով։

Հարց 5

Ինչ անկյան տակ պետք է ընկնի ճառագայքը, որպեսզի ընկնող  և անդրադորձող ճառագայթները կազմեմ 50 աստիճան անկյուն։

Պատ․՝ 25 աստիճան

Հարց 6

Նկար 120-ում պատկերված են սեղանին դրված հայելու և AB առարկային դիրքերը։ Նկար 121-ում բերված է դեպքերից որ մեկում է ճիշտ պատկերված AB առարկայի՝ հայելու մեջ ստացվող պատկերը․

Պատ․3՝ գ

Հարց 7

Մարդը կանգնած է ուղղաձիգ դրված հայլուց որոշակի հեռավորթության վրա ինչպես կփոխվի մարդու և նրա պատկերի միջև հեռավորությունը, եթե մարդը մեկ մետրով մոտենա հայելուն։

Պատ 1` կփոքրանա 2մ

Հարց 8

S կետային աղբյուրից AB հարթ հայելու վրա ընկնում են ճառագայթներմ որոնք հայելու եզրերի հետ կազմում են 45 աստիժանի անկյուններ։ Որոշեք հայելու երկարությունը, եթե աղբյուրի և պատկերի մմիջև հեռավորությունը 20սմ է։

Պատ․՝ 0,4մ

Արեգակի խավարում

Ըստ տվյալների 2018 թվականի փետրվարի 15ին նորից տեղի կունենա արեգակնային խավարում: Իսկ վերջին արգեակի խավարումը տեղի է ունեցել 2017 թվականի օգոստոսի 21-ին: Արեգակի խավարումը տեղի է ունենում, երբ Լուսինը անցնում է Երկրի և Արեգակի միջով և ծածկում է Արեգակի սկավառակը: Կախված Երկրի նկատմամբ իր դիրքից և Երկրից ունեցած հեռավորությունից՝ Լուսինը կարող է ծածկել Արեգակն ամբողջությամբ (լրիվ խավարում) կամ դրա մի մասը միայն (մասնակի խավարում)։ Լինում են նաև օղակաձև և հիբրիդ խավարումներ։ Հիբրիդ խավարում շատ հազվադեպ է դիտվում, երբ երկրագնդի որոշ մասում լրիվ, որոշ մասում օղակաձև խավարում է դիտվում։

Լուսնի խավարում

Լուսնի խավարումը Երկրի և Արեգակի և Լուսնի միջև գտնվելու երևույթն է: Լուսնի խավարումը կոչվում է լրիվ, եթե այն ամբողջությամբ գտնում է Երկրի ստվերի մեջ։ Ի տարբերություն Արեգակի խավարման փուլի, Լուսնի խավարումը հնարավոր է դիտել միայն լիալուսնի ժամանակ։ Լուսնի լրիվ խավարումները ավելի երկարատև են՝ գրեթե երկու ժամ։ Սեփական լույս չունենալու պատճառով թվում է, թե լրիվ խավարման փուլում Լուսինը չպետք է երեևա, սակայն այն մեզ է ներկայանում դեղնակարմրավուն երանգով: Արեգակի ճառագայթները, շոշափելով Երկրի մակերևույթն ու երկար ճանապարհ անցնելով նրա մթնոլորտով, կարմրում են ու բեկվելով, ուղղվում դեպի Լուսին։ Այս պատճառով էլ Լուսնի լրիվ խավարումը երբեմն անվանում են «Արյունոտ Լուսին»: Հունվարի 31ին տեղի ունեցավ կապույտ Լուսնի խավարումը: Երկնային մարմինները, մեկը մյուսին ծածկելու պատճառով, երկրային դիտորդին ամբողջությամբ կամ մասամբ որոշ ժամանակ չեն երևում։Խավարումներին են համարվում Արեգակի ծածկումը Լուսնով, Լուսնի ծածկումը Երկրի ստվերով, ինչպես նաև աստղերի և մոլորակների ծածկումները Լուսնով, Արեգակի սկավառակի վրայով ներքին մոլորակների անցումները, մոլորակի սկավառակի վրայով իր արբանյակների անցումները։Երկրի ստվերն ընկնում է Լուսնի վրա և տեղի է ունենում Լուսնի լրիվ կամ մասնակի խավարում։ Լուսնի լրիվ խավարումը առավելագույնը տևում է 1 ժ 45 ր:

Նկարի հղումը: 

 

Համակարգիչ

Եկեք վերհիշենք, թե ինչպես է կառուցված համակարգիչը: Համակարգչի «սիրտը» միկրոչիփն է՝ բարդագույն էլեկտրոնային սխեմաներով սիլիցիումի փոքրիկ թիթեղը: Այն կոչվում է միկրոպրոցեսոր: Համակարգչի այս հատվածամասը կատարում է բոլոր հաշվարկները և մշակում կատարվող ծրագրի հրահանգները: Միկրոպրոցեսորն իրավացիորեն համարվում է համակարգչի «էլեկտրոնային ուղեղը»: Ծրագրեր և տվյալներ պահելու համար համակարգիչն ունի նաև հիշողության միկրոսխեմաների հավաքածու: Կա հիշողության 2 տեսակ՝ գործութային (օպերատիվ) և հիմնային: Դրա շնորհիվ համակարգիչը հիշողության հնարավորություն է ունենում: Գործութային հիշողության մեջ պահվող ամեն ինչ ջնջվում է համակարգիչն անջատելուց հետո: Հիմնային հիշողության մեջ պահվում են այն անփոփոխ տվյալները, որոնք մշտապես օգտագործվում են: Այդ տվյալները չեն ջնջվում համակարգիչն անջատելուց հետո: Եթե այս ամենը չլիներ, ապա համակարգիչը չէր գործի:

Իհարկե սկզբում մեր համակարգիչը պետք է միացված լինի որևէ հոսանքի աղբյուրին: Դրա շնորհիվ էլեկտրական հոսաքը հասնում է մեր համակարգչին: Դրանից հետո մենք կկարողանանք մեր համակարգիչը միացնել և օգտագործել:

Էլեկտրական դիմադրություն: Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար

Լարման և հոսանքի ուժի U/I հարաբերությունը կախված չէ ոչ լարումից և ոչ էլ հոսանքի ուժից: Սակայն տարբեր հաղորդիչների համար այդ հարաբերությունը տարբեր է: Նշանակում է,որ  հաղորդչում լարման և հոսանքի ուժի հարաբերությունը որոշվում է միայն հաղորդչի հատկություններով: Այդ հարաբերությունը կարող է ծառայել որպես հաղորդչի բնութագիր, որն անվանում են էլեկտրական դիմադրություն, որը սովորաբար նշանակում է R տառով:Դիմադրությունն արտահայտվում է օհմով: Մեկ օհմն այն հաղորդչի դիմադրությունն է, որտեղ հոսանքի ուժը հավասար է մեկ ամպերի, երբ նրա ծայրերին կիրատված է մեկ վոլտ լարում: Միևնույն լարման դեպքում տարբեր հաղորդիչներում հոսանքի ուժի արժեքները հակադարձ համեմատական են այդ հաղորդիչների դիմադրութուններին: Շղթայի տեղամասում հոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է տեղամասի ծայրերին կիրառված լարմանը և հակադարձ համեմատական այդ տեղամասի դիմադրությանը:

Օհմի օրենք

Հոսանքի մեծությունը ուղիղ համեմատական է  հաղորդչի լարմանը  և հակադարձ համեմատական է նրա դիմադրությանը:

Հոսանքի ուժ: Ամպերաչափ

Եթե կամայական հավասար ժամանակներում հաղորդչի լայնական հատույթով անցնում են լիցքի նույն քանակները, ապա այդպիսի հոսանքն անվանում են հաստատուն հոսանք:

Հոսանքի ուժ անվանում են հաղորդչի լայնական հատույթով կամայական ժամանակում անցած լիցքի հարաբերությունն այդ ժամանակին:

Հոսանքի ուժն նշանակում են I տառով: Հոսանքի ուժի միավորն անվանում են ամպեր: Էլեկտրական լիցքը նշանակում են q տառով: Էլեկտրական լիցքի միավորը 1 կուլոնն է: Մեկ կուլոնն այն լիցքն է, որն անցնում է հաղորդչի լայնական հատույթով մեկ վայրկյանում, երբ հաղորդչում հոսանքի ուժը մեկ ամպեր է: Հոսանքի ուժը չափում են հատուկ սարքերով, որոնք կոչվում են ապերաչափներ:
Լամպիի դիմադրության հաշվումը

Աշխատանքի նպատակը

Կառուցել հախորդիչում հոսանքի ուժի կախումը, հաղորդիչի ծայրերին կիրառված լարումից պատկերող գրաֆիկը: Գրաֆիկի միջոցով որոշել հաղորդիչի դիմադրությունը:

Հոսանքի աղբյուր լամպ ռեոստատ, ամպերաչափ, ոլտաչափ, բանալի:

Փորձի կատարման ընդացքը

Հավաքել էլեկտրական շղթա

Ռեոստատի միջոցով հաղորդիչում կարգավորել էլեկտրական հոսանքը: Սողնակի միջոցով տարբեր դիրքերում փոփոխել հոսանքի ուժը և չափել համապատասխան լարումը: Չափման արդյունքները գրանցել աղյուսակում և կառուցել գրաֆիկ: Օհմի օրենքով որոշել լամպի դիմադրությունը: Հաշվել հաղորդիչի դիմադրության ստացված արդյունքների միջին թվաբանականը:

Реклама

Թեմա`«Մետաղներ».

 

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը, ատոմների կառուցվածքը

առանձնահատուկ մետաղե հատկություններ տարրերի մի խումբ է, որոնք ունեն բարձր էլեկտրա և ջերմահաղորդականություն, դիմադրության դրական ջերմաստիճանային գործակից, բարձր գեղակերտություն և այլն։ Այսօր բացահայտված է միայն 98 մետաղատեսակ։

 • Մետաղների  դիրքը  քիմիական  տարրերի  պարբերական  համակարգում

 

 • Մետաղական  քիմիական կապը
 • Մետաղների ֆիզիկական  հատկությունների
 • Մետաղների քիմիական հատկությունները՝ փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ

Մետաղների մեծամասնության արտաքին էներգիական մակարդակում առկա է էլեկտրոնների փոքր քանակ (1-3), այդ պատճառով նրանք ռեակցիաների մեծ մասում հանդես են գալիս որպես վերականգնողներ (այսինքն «տալիս են» իրենց էլեկտրոնները)։

Պարզ նյութերի հետ փոխազդեցությունը

{\displaystyle \mathrm {4Li+O_{2}=2Li_{2}O} }{\displaystyle \mathrm {4Li+O_{2}=2Li_{2}O} } լիթիումի օքսիդ
{\displaystyle \mathrm {2Na+O_{2}=Na_{2}O_{2}} }{\displaystyle \mathrm {2Na+O_{2}=Na_{2}O_{2}} } նատրիումի պերօքսիդ
{\displaystyle \mathrm {K+O_{2}=KO_{2}} }{\displaystyle \mathrm {K+O_{2}=KO_{2}} } կալիումի գերրօքսիդ
Պերօքսիդից օքսիդ ստանալու համար պերօքսիդը վերականգնվում է մետաղի միջոցով.
{\displaystyle \mathrm {Na_{2}O_{2}+2Na=2Na_{2}O} }{\displaystyle \mathrm {Na_{2}O_{2}+2Na=2Na_{2}O} }
Միջին և ցածր ակտիվության մետաղների հետ ռեակցիան անցնում է տաքացման միջոցով.
{\displaystyle \mathrm {3Fe+2O_{2}=Fe_{3}O_{4}} }{\displaystyle \mathrm {3Fe+2O_{2}=Fe_{3}O_{4}} }
{\displaystyle \mathrm {2Hg+O_{2}=2HgO} }{\displaystyle \mathrm {2Hg+O_{2}=2HgO} }
{\displaystyle \mathrm {2Cu+O_{2}=2CuO} }{\displaystyle \mathrm {2Cu+O_{2}=2CuO} }

 • Ազոտի հետ փոխազդում են միայն ամենաակտիվ մետաղները, սենյակային ջերմաստիճանում փոխազդում է միայն լիթիումը՝ կազմելով նիտրիդներ:

{\displaystyle \mathrm {6Li+N_{2}=2Li_{3}N} }{\displaystyle \mathrm {6Li+N_{2}=2Li_{3}N} }
Տաքացման ժամանակ՝
{\displaystyle \mathrm {2Al+N_{2}=2AlN} }{\displaystyle \mathrm {2Al+N_{2}=2AlN} }
{\displaystyle \mathrm {3Ca+N_{2}=Ca_{3}N_{2}} }{\displaystyle \mathrm {3Ca+N_{2}=Ca_{3}N_{2}} }

 • Ծծմբի հետ փոխազդում են բոլոր մետաղները՝ բացի ոսկուց ու պլատինից.

Երկաթը փոխազդում է ծծմբի հետ տաքացման դեպքում, կազմելով սուլֆիդ:
{\displaystyle \mathrm {Fe+S=FeS} }{\displaystyle \mathrm {Fe+S=FeS} }

 • Ջրածնի հետ փոխազդում են միայն ամենաակտիվ մետաղները, այսինքն IA և IIA խմերի տարրերը, բացառությամբ բերիլիումի: Ռեակցիաները իրականացվում են տաքացման դեպքում՝ կազմելով հիդրիդներ: Ռեակցիաներում մետաղը հանդիսանում է վերականգնող, ջրածնի օքսիդացման աստիճանը -1 է։

{\displaystyle \mathrm {2Na+H_{2}=2NaH} }{\displaystyle \mathrm {2Na+H_{2}=2NaH} }
{\displaystyle \mathrm {Mg+H_{2}=MgH_{2}} }{\displaystyle \mathrm {Mg+H_{2}=MgH_{2}} }

 • Ածխածնի հետ փոխազդում են միայն ամենաակտիվ մետաղները, ընդ որում՝ ռեակցիայի ընթացքում ստացվում են ացետիլենիդներ կամ մեթանիդներ: Ացետիլենիդները ջրի հետ փոխազդելիս տալիս են աթետիլեն, մեթանիդները՝ մեթան:

{\displaystyle \mathrm {2Na+2C=Na_{2}C_{2}} }{\displaystyle \mathrm {2Na+2C=Na_{2}C_{2}} }
{\displaystyle \mathrm {Na_{2}C_{2}+2H_{2}O=2NaOH+C_{2}H_{2}} }{\displaystyle \mathrm {Na_{2}C_{2}+2H_{2}O=2NaOH+C_{2}H_{2}} }

 • Մետաղների ստացման եղանակները`լաբորատորիայում և արդյունաբերական                                                                                                                                                                                                          Անհատական-հետազոտական աշխատանք
 • Ալյումին:                                                  

Questions

Special questions
1.What is the currency of India and Pakistan as well as a few other Asian countries?
2.Why your mother is always angry at me??
3.What is the main character in my favorite movie?
4.Whom are you planing to go to Bangkok with?
5.When you meet someone of the opposite gender, what do you first notice about them?
General
1.Do we have something to eat for breakfast?
2.Have you been thinking about my offer?
3.Have you ever taken advantage of anyone?
4.Do you believe a cup is half empty or half full?
5.Do you have a role model – someone you want to emulate? Whom do you admire the most?

Alternative

1.Would you rather have some wind farms off the Cape Cod coast, or would you rather have an oil spill?
2.When will they read my application: tomorrow or today?
3.Why do you buy that: because of me or her?
4.Did he send a postcard or a letter two days ago?
5.Has he been studying or working for several years?

Disjunctive

1.Your brother speaks English fluently, doesn’t he?

 

Fill in the correct form verb – All Tenses
1. I saw a great film yesterday. (see)
2. have you ever bought a new car? (you ever buy)
3. I met him last Monday. (meet)
4. The band was playing while I was writing . (play, write)
5. She bought  the new car in 2005. (buy)
6. Her mother has lived Victoria for the past five years. (live)
7. They already had been  in Germany when we arrived a few days ago. (already be)
8.When do you plan to get married? (you plan)
9. I have had so much fun since I was a kid. (have)
10. When I got up I looked  out of the window and saw that it
2as raining  . (look, see, rain)
11. Janet had been working for Smith and Brothers before she came to work for us. (work)
12. I  I have seen three movies so far this week. (see)
13. How long have you been waiting  for me? (you wait)
14. I flew  over Loch Ness last week. – did you see the Loch Ness monster?
(fly, you see)
15. I’m afraid I’m not hungry. I have already eaten  . (already eat)
16. Peter was playing  football in the afternoon when he got the call. (play)
17. “What were u doing 9 and 12 yesterday morning”, the detective said. (you do)
18. He kept looking at her, wondering where he had seen  her before. (see)
19. The doctor’s waiting room was full of people. Some were reading a magazine, a woman
Knitting and a child was playing with a doll. Suddenly the door
Opened and a nurse came out. (read, knit, play, open, come)
20. Travelling has become  much easier and more comfortable in the past hundred years. (become)
21. I have been baking cake. That’s why my hands are full of flour. (bake)
22. When I first came to this house it was  quite a noisy area. (be)
23. He twisted his ankle while he was skiing  . (ski)
24. do you ever lock the doors before you leave the house? (you ever lock)
25. My best friend and  Ihave known  each other for 15 years. (know)
26. Jack usually smokes but he doesn’t smoke when his father comes. (smoke,
not smoke)
27. Have you had breakfast yet? – Yes I had it together with Sue at 7. (you have)
28. I did this kind of work when I was a small boy. (do)
29. He was reading  the paper when his wife came home. (read)
30. He has been speaking  for an hour now. I’ll be finished soon. (speak)
31. How long have you known  John and Maria?- We met the couple over thirteen years ago. (you
know)
32. He had been living  in Oxford for two years and when his mother died he moved to London. (live)
33. After Harry had finished his work he called  Jude from the office. (finish,
call)
34. You have been writing  your homework for two hours. Haven’t you finished yet? (do)
35. He always goes to the supermarket alone, but today he
took his son with him. (go, take)
36. He never works   in the evening, only on Sundays. (work)
37. I have never been to South America but I have been to New York several times. (never, be)
38. Has anyone seen  Jean? – No, she probably went to her friend’s place. (anyone, see)
39. I went to the bank yesterday but when I got there it was closed. (go)
40. She has been  in school all day. (be)
41. Lee has been  late every day since Tuesday. (be)
42. Herbert’s father never forgets  his son’s birthday (never forget)
43. I did not finished my report because I had a problem with my computer. (not finish)
Blog is an important thing for our school, We work there. we do our homework.we post there our homework. I have many pages in my blog. My blog has many essays that I write and post,  I think it’s a great way to show  your voice to the world. I began  to use my blog in 2013, so it means that I have been using it for 5 years. I have changed my blog’s design  for many times. If you have a blog, you know that it is easier to work  there and it is easy to use it for school. I like to work with blogs, and I am so happy that in our school we are working with blogs.

Text present perfect

Pete Depp lives in Los Angeles in the United States. His son has lived in Mexico 5 years and he hasn’t seen his son approximetly 2 years. Every day he talks with his son. His son has 2 daughter. And Pete every month he sents them gifts. So fan he has sented many toys, clothes and sweets.
Text present perfect
Pete Depp lives in Los Angeles in the United States. His son has lived in Mexico 5 years and he hasn’t seen his son approximetly 2 years. Every day he talks with his son. His son has 2 daughter. And Pete every month he sents them gifts. So fan he has sented many toys, clothes and sweets.
Exercise  5
my score

      9-րդ  դաս.    Ամփոփիչ  թեստ-3

Քիմիա

 

9-րդ  դաս.    Ամփոփիչ  թեստ-3

                                   Թեմաներ` «Ջրածին»   «Թթվածին»                                             -1-

                                Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը  0.5  միավոր  է

 1. Ո՞րշարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց 

զանգվածային  բաժնի  նվազման.        

  1)  ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր

2)  սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր

3)  սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր

4 ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր

 1. Սովորականպայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր

        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդ,  ջուր

        2)  հելիում, սոդա,  կավիճ, ազոտ

        3)  ջրածին, ածխաթթու  գազ,  թթվածին

        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոն, բրոմ

 1. 3.Ո՞ր քիմիական   տարրի  ատոմներն  են  առկա  թվարկված  բոլոր  նյութերի     

     բաղադրության  մեջնատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոնածխածնի (IV) օքսիդջուր,     

   ազոտական  թթու,  մագնեզիումի օքսիդջրածնի  պերօքսիդ.

1)   ջրածին                       2)  թթվածին                        3)  քլոր                       4)  ածխածին

 1. 4Քանի՞էլեկտրոն է  առկա  8  կարգաթվով  տարրի  ատոմի  վալենտային  շերտում.

1)  2                                                                      2) 1,806 . 1024                          3)  6                               4)  8

 1. 5.  Հետևյալբանաձևերովո՞ր   ջուրն  է  բնության  մեջ  առավել  տարածված.

     1)  T217O                                                                2)   D216O                                3)   H216O                      4)  T218O

 1. 6.Որքա՞նէ  թթվածին   տարրի  զանգվածային  բաժինը (%)  ծանր  ջրում` D2մոլեկուլում.

   1)  25                                 2)   29,4                                 3)  70,6                         4)  80

 1. 7.Ջրածնի և  թթվածնի  30 լ  խառնուրդը  պայթեցնելուց  հետո  մնացել  է  3 լ թթվածին: 

   Որքա՞ն է  ջրածնի  ծավալային  բաժինը (%) ելային  խառնուրդում.

     1)  50                                     2)  60                                      3)  40                                   4)  80

 1. 8.Երկրագնդիկեղևում թթվածնի  և  սիլիցիումի   զանգվածային  բաժինները   հավասար 

     են  0,48  և  0,28  համապատասխանաբար:

   Եկրակեղևում  թթվածնի  ատոմների  թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի   

    ատոմների  թվից.  

       1)   2                                        2) 2,5                                             3) 3                                             4) 4  

                                                                          2      

9 .  Լաբորատորիայում օզոն ստանալու նպատակով   փակ  անոթում   գտնվող   թթվածինը  

      ենթարկել  են  էլեկտրական պարպման,        

     ինչպե՞ս  է  փոխվում  անոթում  գտնվող   գազի  զանգվածը

   1)  չի  փոխվել             2) մեծացել  է  1,5 անգամ        3) պակասել  է              4) մեծացել  է  աննշան

 1. 10.Օզոնըհայտնաբերում են  այն  անցկացնելով  կալիումի  յոդիդի  ջրային լուծույթովըստ 

      հետևյալ  ռեակցիայի     KI  +  O3  + H2O  =  O +  I2  + KOH      Հավասարեցրեք  ռեակցիան,

      որքա՞ն  է  ռեակցիայի   հավասարման  գործակիցների  գումարային  թիվը.

   1)   5                           2)  8                                     3)   3                                 4)  10

 1. 11.Որքա՞ն  է  ծանր  ջրի (D2O)  մեկ   մոլեկուլի  զանգվածը (գ).

1)    18                                   2)  20                                3)  2,99. 10-23                                      4)  3,32. 10-23

 1. 12.Փոխազդել են  ածխածնի  100  ատոմ  և  թթվածնի  50  մոլեկուլ: Որքա՞ն  է  ստացված   

      միացության  մեկ  մոլեկուլում  ատոմների  ընդհանուր  թիվը.

      1)   2                                        2)  4                                            3)  3                                            4)  5

 1. 13.Համապատասխանեցրե՛ք նյութի   քիմիական   բանաձևը  և   դրանում  դրական   և

բացասական   օքսիդացման  աստիճան  ունեցող  տարրերի  զանգվածային  հարաբերությունը.

  Նյութի  բանաձև     Զանգվածային       հարաբերություն
    ա)  N2O

բ)  NO

գ)  N2O3

դ)  NO2

1)  7 : 8

2)  7 : 20

3)  7 : 4

4)   7 : 12

5)  7 :  16

Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.

1)     ա3, բ1, գ4, դ3                2)  ա3, բ1, գ4, դ5                    3)  ա2, բ1,գ1, դ5                    4) ա2, բ1, գ4, դ5

 1. 14.  Քանի՞մոլեկուլէ  պարունակվում  ջրի  մեկ  լիտրում (ρ=1գ/մլ).

    1) 6,02 • 1023                 2)  3,35 • 1024                        3)  3,34 • 1025                                         4)  3,35 • 1023  

 1. 15.Ջրածինըխառնել  են  օդին  և  այրելՍտացվել  է  9 գ  ջուրԻ՞նչ  ծավալով (լ)  

       ջրածին  են  խառնել  օդին.   

     1)  6,72                          2)  11,2                                 3)  22,4                          4)  5,66

-3-

 1. 7,8 գ  զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում: 

      ա Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________      

     բ Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային   բաժինը (%) ստացված  լուծույթում….

 1. 17ա)Ո՞ր զույգ  նյութերի  փոխազդեցության  դեպքում  ջրածին  կանջատվի.

            1) խիտ ծծմբական թթու և ցինկ

            2) .նոսր ազոտական թթու և պղինձ

            3)  խիտ աղաթթու և արծաթ

            4)  նոսր ծծմբական թթու և ալյումին

բ Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________

գ) Քանի՞ լիտր  ջրածին  կանջատվիեթե  վերցվել  է  1մոլ  մետաղ.


16.03.18
Անհատական-հետազոտական աշխատանք
Թունավոր նյութերը օդում 
Մթնոլորտի աղտոտումը, թունավոր նյութերը օդում: Օդի աղտոտման աղբյունրեը: 
Տանը, օդը աղտոտող թունավոր գազերը, թուրավոր հեղունկերը և թուավոր ծանր մետաղները: 
Լաբարատոր փորձ: Օդի բաղադրությունը
Մոմի արյումը
CnHm+O2-nCO2+m/2H2O+Q
Արյումը ջերմությամբ և լույսի ուղղեկցությամբ ընդացող քիմիական ռեակցիա է: Մոմը հանգեց որովհետև թթվածինը ավարտվեց: 
X(O2)=21%
X(N2)=78%
1%=ազնիվ գազերը
He, Ne, Ar, Kr, Xe. Rn
0,03% CO2
Մաքուր օդի մեջ նաև կան ջրի գոլորշիներ:
Թունավոր օդում կան՝ թունավոր գազեր, թունավոր հեղուկներ և թունավոր մետաղներ:
Օդը թունավորող գազեր:
Օդի ազոտը
N2+O2 t71000

 Փետրվարի 16-ը` Լաբորատոր աշխատանքներ. «Ջրի ֆիզիկական, քիմիական և օրգանոլեպտիկ հատկությունները: Լուծույթների պատրաստումը և լուծված նյութի զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի որոշումը»:

Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում

<<Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում>>
 
Կապույտ գույնով նշել եմ թեմաները, իսկ կարմիր գույնով նշել եմ հարցերը
իսկ պատասխանները մգացրել եմ.
Թեմա 1՝ Ենթահարց 1՝ Մթնոլորտի  աղտոտում.
Մթնոլորտի աղտոտման հիմնական աղբյուրները
44% Ավտոմեքենա
20%  Ջեռուցում
14% Արդյունաբերություն
և  5% Աղբի արյում :
Շրջակա միջավայրի աղտոտումը մարդկանց, բույսերի և կենդանիների կենսագործունեության վրա բացասաբար ազդող նյութերի թույլատրելի քանակի գերազանցումն է միջավայրում: Տարբերում են շրջակա միջավայրի բնածին և մարդահարույց աղտոտիչներ:
Բնածին աղտոտիչներն առաջանում են բնական երևույթների, օրինակ` հրաբուխների, երկրաշարժերի, ջրհեղեղների, հրդեհների պատճառով, իսկ մարդահարույցները՝ մարդու գործունեության հետևանքով: Մարդահարույց աղտոտիչների թվին են դասվում արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, տրանսպորտային և կենցաղային թափոնները, էներգիայի տարածումը ջերմության, աղմուկի, ճառագայթման և այլ ձևերով:
Տարբերում են շրջակա միջավայրի աղտոտման  4 ձևեր՝մեխանիկական ,քիմիական, կենսաբանական և ֆիզիկական:
Մեխանիկական աղտոտումը կապված է քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության, ծառահատումների և բնական լանդշաֆտների վրա ազդող այլ միջոցառումների հետ:
Քիմիական աղտոտումը պեստիցիդների, հանքային պարարտանյութերի, թունավոր գազերի, ծանր մետաղների (սնդիկ, կապար, կադմիում և այլն), տարատեսակ աղերի, ճառագայթաակտիվ տարրերի, սինթետիկ լվացամիջոցների ներգործության հետևանք է:
Կենսաբանական աղտոտումն առաջանում է հիվանդածին միկրոօրգանիզմների՝ բակտերիաների, վիրուսների, սնկիկների տարածման միջոցով:
Ֆիզիկական աղտոտումը պայմանավորված է միջավայրի                       ֆիզիկական հատկությունների՝ լույսի, աղմուկի, ջերմության,խոնավության, ճառագայթման, էլեկտրամագնիսական դաշտիփոփոխություններով:
Մթնոլորտն աղտոտող վտանգավոր նյութերից են ազոտի միացությունները`ազոտի օքսիդը (NO) և ազոտի երկօքսիդը (NO2): Դրանց գլխավոր աղբյուրըբենզինով և դիզելային վառելիքով աշխատող ներքին այրման շարժիչներնեն:
Ազոտի երկօքսիդը դեղին գույնի, բավականին կայուն գազ է և գոյանում էգլխավորապես ավտոմոբիլների արտանետումներից: Այն կարող էմթնոլորտում պահպանվել երեք ժամից ավելի: Հաճախ քաղաքների օդը այդգազից ստանում է շագանակագույն երանգավորում:

Անառակ որդու վերադարձը

Մի մարդ երկու որդի ուներ, և նրանցից կրտսերը հորն ասում է, որ նա արդեն չափահաս է և ուզում է, որ հոր ունեցվածքից մի փոքր բաժին իրեն տա, և կրտսեր որդին գնա աշխարհ տեսնի և իր բախտը փորձի: Հայրը վշտանում է, տվայտանքների մեջ է ընկնում, բայց որդուն չի կարողանում համոզել, որ մնա իր մոտ: Որդին շատ համառ էր և չի լսում հորը, ու պնդում է իր ուզածը: Հայրը չկարողանալով ոչինչ անել՝ կանչում է երկու զավակներին և ունեցվածքի մի կեսը տալիս է մեկին, մյուս կեսը՝ մյուսին: Կրտսեր որդին վերցնում է իր ունեցած-չունեցածը և գնում է մի ուրիշ երկիր և իր հոր արյուն-քրտինքով վաստակած գումարը անխնա ծախսում է գինարբուքների և անառակ կանանց վրա: Եկավ ժամանակ, որ տղայի փողերը վերջացան, ու նա սկսեց տարբեր մարդկանց տներում բանվորություն անել, և մի կերպ կիսաքաղց ապրում էր: Հետո սկսեց խոզեր արածացնել, և այդ դառը կյանքից նա հասկացավ, որ շատ սխալ է վարվել: Նա մտածում էր. <<Հայրս ունի ագարակներ, անասունների հոտեր, ծառաներ, իսկ ես այստեղ սոված-ծարավ տանջվում եմ>>: Նա որոշում է գնալ հոր մոտ և մտածում էր, որ հորը պետք է ասի. <<Հայրիկ, ես չլսեցի քեզ, և աստված ինձ պատժեց: Ես արժանի չեմ քո որդին լինելու: Ներիր ինձ, ես կաշխատեմ քո արտերում, բանվորություն կանեմ, կօգնեմ քեզ, միայն թե ներիր ինձ, ներիր քո անառակ որդուն>>: Այսպես մտածելով՝ ճամփա ընկավ: Նա նման չէր առաջվա շքեղ տեսքով երիտասարդին: Երբ հայրը տեսավ որդուն, վազեց նրա մոտ և պինդ գրկեց նրան: Հայրը լաց էր լինում ուրախությունից և տխրությունից: Տղան ասաց, որ աստված իրեն պատժել է, որ արժանի չի իր որդին լինելու: Այդ ժամանակ հայրը տղայի բերանը ձեռքով փակեց և ծառաներին ասաց, որ տղային հագցնեն շքեղ հագուստ և շքեղ կոշիկներ, ախոռից հանեն ամենալավ եզը և մորթեն, որովհետև որդին կորած էր, վերադարձավ: Տանը ուրախություն էր, արտից վերադառձավ ավագ որդին: Լսելով տան ուրախության ձայները՝ ծառային հարցրեց, թե ինչ առիթ է, և իմանալով առիթի պատճառը շատ զայրացավ և չմտավ ուրախության սրահ: Հայրը դուրս եկավ և որդուն աղաչեց, որ ներս մտնի: Ավագ որդին ասաց. <<Մանկուց ծառայել եմ քեզ, բայց ինձ համար մի փոքր ուլ էլ մորթած չկաս, իսկ քո անառակ որդու համար մորթել ես ամենալավ եզը>>; Հայրը պատասխանեց, որ գումարը ձեռքի կեղտ է, մորդած եզի փոխարեն նորը կգնենք, իսկ եղբորդ ոչինչով չենք կարող փոխարինել:

-փոխանցման ուղիները

-կանխարգելումը

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/05/13/%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%BE-%D5%B1%D5%AB%D5%A1%D5%B0/

 

առաջադրանք

Որն է ՄԻԱՎ վարակի աղբյուրը

 1. Որոնք են ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ճանապարհները
 2. Ինչպես խուսափել Միավ-ով վարակվելուց
 3. Վարակվելուց որքան ժամանակ անց կարելի է արյան մեջ հայտնաբերել ՄԻԱՎի նկատմամբ հակամարմիններ:
 4. Ով կարող է վարակվել ՄԻԱՎ-ով
 5. Ինչպիսին կարող է լինել ՄԻԱՎ ի նկատմամբ հտազոտության արդյունքը ,,պատուհանի շրջանում,,
 6. Որոնք են ՁԻԱՀ-ի ժամանակ առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունները
 7. Ինչ ազդեցություն է գործում ՄԻԱՎ –ը մարդու օրգանիզմի վրա
 8. ՈՐ կենսաբանական հեղուկներն են պարունակում ՄԻԱՎ- առավել մեծ քանակները
 9. Որտեղ կարելի է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ
 10. Վարակվելուց որքան ժամանակ անց կարող են ի հայտ գալ առաջին նշանները
 11. Վարակվելուց  որքան ժամանակ անց կարող է զարգանալ ՁԻԱՀ –ի փուլը
 12. ՁԻԱՀ –ի զարգացումն ինի հետևանքով կարող է արագանալ:

Նախագիծ Իներտ (Ազնիվ) գազեր


Իներտ գազեր, քիմիական տարրեր, որոնք կազմում են պարբերական համակարգի 8-րդ խմբի գլխավոր ենթախումբը:  Իներտ գազերն այս անվանումն ստացել են իրենց քիմիական մեծ կայունության համար, որի շնորհիվ կոչվում են նաև ազնիվ գազեր։ Այս երևույթը պայմանավորված է նրանց վալենտական թաղանթում էլեկտրոնների ավարտված օկտետի առկայությամբ: Իներտ գազերի քանակն օդում շատ փոքր է։ Սովորական պայմաններում անհոտ, անգույն, միատոմանի գազեր են։

16.03.18
Անհատական-հետազոտական աշխատանք
Թունավոր նյութերը օդում
Մթնոլորտի աղտոտումը, թունավոր նյութերը օդում: Օդի աղտոտման աղբյունրեը:
Տանը, օդը աղտոտող թունավոր գազերը, թուրավոր հեղունկերը և թուավոր ծանր մետաղները:
Լաբարատոր փորձ: Օդի բաղադրությունը
Մոմի արյումը
CnHm+O2-nCO2+m/2H2O+Q
Արյումը ջերմությամբ և լույսի ուղղեկցությամբ ընդացող քիմիական ռեակցիա է: Մոմը հանգեց որովհետև թթվածինը ավարտվեց:
X(O2)=21%
X(N2)=78%
1%=ազնիվ գազերը
He, Ne, Ar, Kr, Xe. Rn
0,03% CO2
Մաքուր օդի մեջ նաև կան ջրի գոլորշիներ:
Թունավոր օդում կան՝ թունավոր գազեր, թունավոր հեղուկներ և թունավոր մետաղներ:
Օդը թունավորող գազեր:
Օդի ազոտը
N2+O2 t71000

Խմլու ջուրը համով է եթե նրա մեջ Փետրվարի 16-ը` Լաբորատոր աշխատանքներ. «Ջրի ֆիզիկական, քիմիական և օրգանոլեպտիկ հատկությունները: Լուծույթների պատրաստումը և լուծված նյութի զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի որոշումը»:
Առաջադրանք 1. Որոնք են ջրի ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք…. Ջուրը սովորական պայմաններում գտնվում է հեղուկ վիճակում: Ջրի եռման ջերմաստիճանը ծովի մակերևույթի վրա 100C է: Սառեցման ժամանակ 0C: Խմելու ջուրը համով է, եթե նրա մեջ կա նատրյումական և կալյումական աղեր: Իսկ եթե պարունակում են կալցիումական և մագնեզիումական աղեր, այն համարվում է կոշտ, դառը, անհամ ջուր: Ջուրն ունի ամենամեծ ջերմունակությունը, այդ պատճառով դանդաղ տաքանում է, դանդաղ սառչում։ Դրա միջոցով ջրավազանները կարգավորում են մեր մոլորակի ջերմաստիճանը։ Առաջադրանք 2. Որոնք են ջրի քիմիական հատկությունները, գրեք ջրի փոխազդեցությունը պարզ և բարդ նյութերի հետ…. Առաջադրանք 3. Որոնք են ջրի օրգանոլեպտիկ հատկությունները, թվարկեք…,որն է համարվում մաքուր խմելու ջուր… Ջուրը անգույն, անհամ, անհոտ հեղուկ է: Առաջադրանք 4. Ջրի փոխազդեցությունը ակտիվ մետաղներից` նատրիումի հետ, գրեք ընթացող ռեակցիայի հավասարումը…. և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով…. Առաջադրանք 5. Խմելու սոդայի` նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթի պատրաստումը և կոնցենտրացիայի որոշումը….
 
 
Փետրվարին   իրականացվելու  է « Ոչ մետաղներ»-ից  3  նախագիծ «Կարևորագույն  քիմիական  տարրերը »  ուսումնասիրելու  համար .
 • Նախագիծ 1.Համար մեկ տարրը Տիեզեքում` Ջրածին:
  Տիեզերքում կա միլիարդավոր աստեղ, իսկ աստղերի հիմնական բաղադրամասը ջրածինն է: Ու եթե ջրածինը արդեն պակասում է, ապա աստղը մահանում է:
 • Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում:
  Իզոտոպները միևնույն քիմիական տարրի ատոմներն են, որոնք միջուկում ունեն միևնույն թվով պրոտոններ և տարբեր թվով նեոտրոններ հետևաբար տարբեր զանգվածներ: Ջրածնի իզոտոպներն են`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտրում: Պրոտոնից է կազմված միակ տարրն է բնությւոնում, որը չունի նեոտրոն: Դեյտերիում (1p. 1n) 1e : Տրիտիում T* (զանգվածը երեք) (1p, 2n) 1e:

 • Համար  մեկ  նյութը Երկրագնդում `Ջուր:

  Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:

Թեստ 3 

Թեստ 3 

Թթվածին և ջրածին

 

 1. Ո՞րշարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց զանգվածային  բաժնի  նվազման.        

         1)  ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր

2)  սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր

3)  սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր

4 ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր

 

 1. Սովորականպայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր

        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդ,  ջուր

        2)  հելիում, սոդա,  կավիճ, ազոտ

        3)  ջրածին, ածխաթթու  գազ,  թթվածին

        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոն, բրոմ

 

 1. 3.Ո՞ր քիմիական   տարրի  ատոմներն  են  առկա  թվարկված  բոլոր  նյութերի     

     բաղադրության  մեջնատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոնածխածնի (IV) օքսիդջուր,     

   ազոտական  թթու,  մագնեզիումի օքսիդջրածնի  պերօքսիդ.

 

1)   ջրածին                       2)  թթվածին                        3)  քլոր                       4)  ածխածին

 

 1. 4Քանի՞էլեկտրոն է  առկա  8  կարգաթվով  տարրի  ատոմի  վալենտային  շերտում.

1)  2                                                                      2) 1,806 . 1024                          3)  6                               4)  8

 1. 5.  Հետևյալբանաձևերովո՞ր   ջուրն  է  բնության  մեջ  առավել  տարածված.

 

     1)  T217O                                                                2)   D216O                                3)   H216O                      4)  T218O

 1. 6.Որքա՞նէ  թթվածին   տարրի  զանգվածային  բաժինը (%)  ծանր  ջրում` D2մոլեկուլում.

   1)  25                                 2)   29,4                                 3)  70,6                         4)  80

 

 1. 7.Ջրածնի  և  թթվածնի  30 լ  խառնուրդը  պայթեցնելուց  հետո  մնացել  է  3 լ թթվածին: 

   Որքա՞ն է  ջրածնի  ծավալային  բաժինը (%) ելային  խառնուրդում.

 

     1)  50                                     2)  60                                      3)  40                                   4)  80

 

 1. 8.Երկրագնդիկեղևում թթվածնի  և  սիլիցիումի   զանգվածային  բաժինները   հավասար 

     են  0,48  և  0,28  համապատասխանաբար:

   Եկրակեղևում  թթվածնի  ատոմների  թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի   

    ատոմների  թվից.  

       1)   2                                        2) 2,5                                     3-3                                            4) 4  

                                                                          2      

 Լաբորատորիայում օզոն ստանալու նպատակով   փակ  անոթում   գտնվող   թթվածինը  

      ենթարկել  են  էլեկտրական պարպման,        

     ինչպե՞ս  է  փոխվում  անոթում  գտնվող   գազի զանգվածը

   1)  չի  փոխվել             2) մեծացել  է  1,5 անգամ        3) պակասել  է              4) մեծացել  է  աննշան

 

 1. 10.Օզոնըհայտնաբերում են  այն  անցկացնելով  կալիումի  յոդիդի  ջրային լուծույթովըստ 

      հետևյալ  ռեակցիայի     KI  +  O3  + H2O  =  O +  I2  + KOH      Հավասարեցրեք ռեակցիան,

      որքա՞ն  է  ռեակցիայի   հավասարման  գործակիցների  գումարային  թիվը.

   1)   5                           2)  8                                     3)   3                                 4)  10

 

 1. 11.Որքա՞ն  է  ծանր  ջրի (D2O)  մեկ   մոլեկուլի  զանգվածը (գ).

 

1)    18                                   2)  20                                3)  2,99. 10-23                                      4)  3,32. 10-23

 

 1. 12.Փոխազդել  են  ածխածնի  100  ատոմ  և  թթվածնի  50  մոլեկուլ: Որքա՞ն  է  ստացված   

      միացության  մեկ  մոլեկուլում  ատոմների  ընդհանուր  թիվը.

 

      1)   2                                        2)  4                                            3)  3                                            4) 5

 1. 13.Համապատասխանեցրե՛ք  նյութի   քիմիական   բանաձևը  և   դրանում  դրական   և

բացասական   օքսիդացման  աստիճան  ունեցող  տարրերի  զանգվածային  հարաբերությունը.

  Նյութի  բանաձև     Զանգվածային       հարաբերություն
    ա)  N2Oբ)  NO

գ)  N2O3

դ)  NO2

1)  7 : 82)  7 : 20

3)  7 : 4

4)   7 : 12

5)  7 :  16

Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.

 

1)     ա3, բ1, գ4, դ3                2)  ա3, բ1, գ4, դ5                    3)  ա2, բ1,գ1, դ5                    4) ա2, բ1, գ4, դ5

 

 1. 14.  Քանի՞մոլեկուլէ  պարունակվում  ջրի  մեկ  լիտրում (ρ=1գ/մլ).

 

 

    1) 6,02 • 1023                 2)  3,35 • 1024                        3)  3,34 • 1025                                         4)  3,35 • 1023  

 1. 15.Ջրածինըխառնել  են  օդին  և  այրելՍտացվել  է  9 գ  ջուրԻ՞նչ  ծավալով (լ)  

       ջրածին  են  խառնել  օդին.   

 

     1)  6,72                          2)  11,2                                 3)  22,4                          4)  5,66

 

-3-

 1. 7,8 գ  զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում: 

      ա Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________      

     բ Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային   բաժինը (%) ստացված  լուծույթում….

 

 1. 17ա)Ո՞ր զույգ  նյութերի  փոխազդեցության  դեպքում  ջրածին  կանջատվի.

            1) խիտ ծծմբական թթու և ցինկ

            2) .նոսր ազոտական թթու և պղինձ

            3)  խիտ աղաթթու և արծաթ

            4)  նոսր ծծմբական թթու և ալյումին

բ Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________

գ) Քանի՞ լիտր  ջրածին  կանջատվիեթե  վերցվել  է  1մոլ  մետաղ.